6+2 órás Iránytű névre hallgató pályaorientációs programunkat jellemzően kiscsoportos formában az általános iskolák felső tagozatos diákjainak kínáljuk.

Programunkkal többféle célt szolgálunk:

  • Az általános iskolások rendelkezzenek reális önismerettel képességeik és érdeklődésük vonatkozásában.
  • Legyenek céljaik, terveik a felvételi folyamat megkezdése előtt.
  • Szakképzésben arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező fiatalok kellő és adekvát információk – önismeret, pályaismeret (!!) és munkaerőpiaci ismeret – birtokában hozzák meg pályaválasztási döntésüket, így elérve egy olyan tanulási motivációt, amelyre könnyen, könnyebben építkezhetünk és így kisebb valószínűséggel morzsolódnak le diákjaink.

Iránytű programunk a térségünkben megvalósuló összefogástól egyedülálló és sikeres. A több mint 40 környező általános iskola és gimnázium közül eddig 16 intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezekből az iskolákból az elmúlt 2 tanév során 590 gyermek vett részt az iskoláikba kihelyezett programunkon. Ebből 388 fő kezdte meg középiskolai tanulmányait, amelyből KIR nyilvántartásunk szerint 209 fő a Váci Szakképzési Centrum tagintézményeibe nyert felvételt. A gyerekek választási irányainak 60%-a megtalálható a centrum oktatási kínálatában.

Azt tapasztaltuk, hogy az ilyen irányú tevékenységre nagyfokú igény és nyitottság mutatkozik, mind az iskolák, tanárok, mind a szülők és gyerekek részéről. Munkánkat az általános iskolák fenntartója a Váci Tankerületi Központja is támogatja.

A zárófoglalkozásokra olyan szakmaképviselőket hívunk meg, amely szakmák iránt érdeklődnek a gyerekek. Iskoláink gyakorlati oktatóitól, munkatársaink ismerős és baráti köréből kapjuk a felajánlásokat a vendégelőadásokra, valamint a térségünk gazdasági szereplőivel alakítottunk ki olyan kapcsolatokat, hogy rendezvényeinken szívesen közreműködnek. Mintegy 50 fős vendégelőadói körrel rendelkezünk, akik felkérésre, társadalmi szerepvállalásként mutatják be szakmájukat, és mesélnek saját pályaválasztásukról.  A zárófoglalkozások a centrum székhelyén, a Digitális Közösségi Alkotóműhely épületében, illetve a VSZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskolában kerülnek megrendezésre.

Pályaorientációs szolgáltatásunkat évente kétszer, szeptember és február elején hirdetjük meg. Az általános iskoláknak, igazgatóknak, osztályfőnököknek e-mail-t küldünk, valamint a Pályaorientáció4.0 fb oldalán teszünk közzé hirdetett posztokat. Ez utóbbi csatornán főleg a szülőket érjük el.

Az altalános iskolákba a program népszerűsítése céljából személyesen is ellátogattunk és kaptunk lehetőséget tanári karok előtt bemutatkozni. A személyes kapcsolatnak érezzük az előnyeit. Az elmúlt három év alatt megismertek bennünket és ajánlanak alsóbb évfolyamokba. Programunk ingyenes. Jelenleg egy munkatársunk működteti a programot főállásban, végzettségét tekintve munkavállalási tanácsadó és emberi erőforrás menedzser. A szolgáltatást a tagintézmények gyakorlati vezetői támogatják, a szervezésben a centrum munkatársai közreműködnek.

A program végén minden résztvevő értékelő lapot tölt ki. A gyerekek tollából kapunk visszajelzést a program fejlesztésére, miközben a fókuszt az erősségeinken tartjuk. Igazából ez adja számunkra a motivációt a program folytatásához.

Print Friendly, PDF & Email