Pályázataink

Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Váci Szakképzési Centrumnál – KEHOP-5.2.11-16-2017-00130

Kedvezményezett:Váci Szakképzési Centrum2600 Vác, Naszály út 8. A projekt megvalósítási időszaka:2017.07.01-2018.10.30. A szerződött támogatás összege:154 884 094 Ft Támogatási döntés időpontja:2017.06.16. A támogatás mértéke:100 % A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszín): Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 2600 Vác, Naszály út 8. Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, 2600 Vác, Németh László u. 4-6. […]

DETAIL

Energetikai fejlesztés a Váci Szakképzési Centrum Kollégiumaiban – KEHOP-5.2.10-16-2016-00092

A Váci Szakképzési Centrum sikeresen pályázott a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című felhívásra, melynek köszönhetően két kollégium épületei újulhattak meg.

DETAIL

VEKOP-7.3.6-17-2018-00006 – A tanulók tanulási folyamatának egyénre szabott támogatása a magasabb szintű szakmai teljesítmény elérése érdekében Gödöllőn

A projekt célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez.

DETAIL

A tanulók tanulási folyamatának egyénre szabott támogatása a magasabb szintű szakmai teljesítmény elérése érdekében Szentendrén – VEKOP-7.3.6-17-2018-00005

A projekt célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez.

DETAIL

Idegen nyelvi készségek fejlesztése – VEKOP-8.5.1-17-2017-00008

A projekt célja, hogy modern eszközökkel és modern módszertannal lebonyolított nyelvi képzésbe vonja a térségben élő célcsoportokat, mivel az idegen nyelvi készségek fejlesztése mind általánosságban, az egyén fejlődése, mind munkaerő-piaci szempontból kiemelt jelentőségű. Ezen kívül az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifejezetten felértékelődött, jelentősége a kisebb méretű országok állampolgárai, munkavállalói esetében különösen nagy. A pályázat közvetlen [...]
DETAIL

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése – VEKOP-8.6.3-16-2017-00008

A projekt célja többek közt a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő-piaci esélyeinek növelése, a társadalmi beilleszkedésének elősegítése, és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének növelése.

DETAIL

Lezárult képzéseink: “Út a munkaerőpiacra” – VEKOP 8.1.1-15

A VEKOP 8.1.1-15 pályázati körön belüli támogatás a Pest Megyei Kormányhivatal felhívása alapján A munkaviszonyban állók, a munkahelyüket vesztett, vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők munkaerő-piaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába állás, illetve a munkahelyek megtartásának elősegítése a munkaerő-piaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával. A támogatást elnyerők számára a képzések ingyenesek voltak, és […]

DETAIL