Technikum az elnevezése a szakképzés másik iskolatípusának. Előnye, hogy egyszerre lehet érettségit és szakmát szerezni az elvégzésével. A technikusképzés 5 éves.

Hasonlóan a szakképző iskolához a képzés eleje itt is az ágazati alapozó képzésről szól, azonban ebben az esetben nem egy, hanem két évig tart. Ennek oka, hogy a technikumban magasabb az ún. közismereti órák (magyar, történelem, matematika stb.) száma a képzésnek ebben a szakaszában, az érettségire történő felkészítés miatt. A képzés második szakasza, már itt is a konkrét szakmára vonatkozó ismeretek átadásáról szól, azaz ennek végére válik valaki vegyész technikussá, vagy nyomdaipari technikussá.

Ez a szakasz ebben a képzési formában is duális képzés keretében zajlik. A négy kötelező közismereti tárgyból (magyar, matematika, történelem és egy idegen nyelv) tesznek érettségit a diákok, ötödik érettségi tárgyként a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája szolgál. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás a szakirányú felsőoktatásba történő továbblépésben nagy előnyt jelent, míg a közismereti tantárgyak esetén ugyanazt a tartalmat tanulják meg a diákok mintha gimnáziumba járnának.

Ahogy a fentiekben látható, mindkét iskolatípusban a képzés elején ágazati alapképzés folyik. Bár a képzési idő nem azonos, de a szakmai tartalom mindkét iskolatípus képzésében megegyezik ebben a szakaszban, ami átjárhatóságot biztosít a két iskolatípus között. A képzés első szakaszát ágazati alapvizsga zárja, amely bizonyítja, hogy a tanuló megfelelően elsajátította a szakma alapjait, így továbbléphet a speciális szakmai tartalmak megismerésében.

Új szakképzési struktúra – a technikum

Szakképző iskola, amely 3 éves. Ha valaki például ács, asztalos, kőfaragó, vagy éppen cukrász szeretne lenni, akkor ezt a képzést érdemes választania.

A korábbiakhoz képest azonban nagyobb szabadságot kapnak a tanulók a szakma kiválasztásában. Az első évben ún. ágazati alapozó képzés folyik, azaz olyan szakmai ismeretek átadására kerül sor, melyek egyaránt szükségesek például egy kőművesnek és egy burkolónak vagy egy szakácsnak és egy cukrásznak.

A konkrét szakmát csak az első év, azaz 9. végén kell kiválasztani, így ha valaki inkább burkoló lenne és nem kőműves, akkor lehetősége van ennek eldöntésére ebben a szakaszban. A képzés második évétől, azaz a 10. osztálytól már speciálisan az adott szakma elsajátításához szükséges ismeretek oktatása történik, gyakorlatorientáltan, duális képzésben. A duális képzés azt jelenti, hogy a szakma gyakorlati ismereteit, valós munkakörülmények között, vállalkozásoknál sajátítják el a tanulók.

Új szakképzési struktúra – a szakképző iskola


A szakképzés rendszerében a 2020/2021. tanévtől az alábbi ábrán összefoglalt képzési útvonalak állnak rendelkezésre. Erről az is leolvasható, hogy valamennyi iskolatípus és képzési szint kínál továbblépési lehetőséget, biztosítja a különböző tanulási lehetőségek elérését.

A szakképzésben résztvevő tanulók a tanulmányi eredményeiktől függő mértékű ösztöndíjat kapnak. Azokat a szakmákat, melyeket az iskolákban tanulni lehet az Országos Képzési Jegyzék, rövidebb és elterjedtebb nevén az OKJ tartalmazza, azonban hasonlóan az iskolarendszerhez itt is jelentős átalakulásra került sor, új ágazati besorolás és alapszakmák rendszere jött létre. Bővebben itt >>

Új szakképzési szerkezet, folyamatábra az általános iskolától a munkaerőpiacig

Print Friendly, PDF & Email