Kezek az asztalonA Váci Szakképzési Centrum alapvető feladata hét középfokú szakképző iskola és egy kollégium nevelési-oktatási tevékenységének irányítása, szervezése és ellenőrzése a kormány oktatáspolitikájával összhangban. Négy iskola és a kollégium Vácon, egy-egy iskola pedig Szentendrén, Aszódon és Gödöllőn található. Centrumunk sikeres működtetése ebben a változó környezetben sokak összehangolt munkáján múlik. Ebben partnerek az új fenntartónk, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az NSZFH (mint középirányító szerv), valamint a térségünkben található gazdasági szervezetek. Munkánk során arra törekszünk, hogy az eltérő adottságú, beállítottságú tanulók számára biztosítsuk az általános és szakmai műveltség megszerzését, személyiségük fejlesztését, megerősítsük pályaválasztásukat, digitális tudásukat és idegen nyelvi tudás birtokában felkészítsük őket az egész életen át tartó tanulásra. Célunk a végzett szakemberek sikeres beintegrálása a munka világába.

Közel 600 fős munkavállalói állománnyal mintegy 5000 diákot képzünk jelenleg a 2020/2021-es tanévben. A nappali- és esti hallgatók aránya 80% – 20%. Az OKJ megszűnésével és az Ágazati Képző Központok megalakulásával a felnőttképzés növekedésére számítunk.

Iskoláinknak sok éves hagyományai vannak a beiskolázás népszerűsítése témakörben, amit pályaválasztás címszóval illetnek és a célcsoport elsősorban az általános iskola felső tagozatos tanulói és szüleik. Ilyenek például a pályaválasztási kiállításokon való részvétel, Szakmák Éjszakája, nyílt napok, pályaválasztási szülői értekezletek.

Klasszikus, tematikus pályaorientációs programok – amelyek az alábbi ábrán láthatóak – 3 éve elérhetők a centrumban. Abban hiszünk, hogy az érdeklődéssel végzett munkával és a jó képességeink fejlesztésével lehetünk sikeresek választott szakterületünkön. Mindezek mellett nagyon fontos, hogy reálisan lássuk a minket körülvevő munkaerőpiacot és a változásokra mindig felkészülten tudjuk reagálni.

A következő folyamatábra segítségével bemutatjuk pályaorientációs rendszerünk egymásra épülő elemeit. Szolgáltatásaink első lépcsőjét az általános iskolák felső tagozatosai számára fejlesztettük ki. Mivel az élethosszig tartó tanulást képviseljük, programjaink életkori határ nélkül a munkaképes munkavállalók számára is tartogat újdonságokat.

 

Print Friendly, PDF & Email