English flag2030 kód: angol nyelvi előkészítőre épülő általános tantervű gimnáziumi képzés (1+4 év)

2210 kód: Általános tantervű gimnázium (angol haladó).

Második idegen nyelv tanulása már az első tanévtől: német, francia, orosz közül azok indulnak, amelyre legalább 12 fő jelentkezik. Szóbeli felvételi angol nyelvből.


Angol-német zászló egybemosva2020 kód: Német haladó-angol kezdő, nyelvi előkészítőre épülő gimnáziumi képzés (1+4 év)

2220 kód: Általános tantervű gimnázium (angol haladó – német haladó)
Szóbeli felvételi angol nyelvből és német nyelvből is.
Szóbeli felvételire jöhetnek azok, akiknek addigi pontszáma eléri a 190-et. Ez alatti pontszámmal sajnos nem lehet bejutni erre a kódra.

Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium, Vác

Francia zászló4110   kód:  magyar-francia két tanítási nyelvű 1+4 éves gimnázium

Képzési idő: 1+4 év
Miről szól az első év?
Intenzív nyelvi képzés: heti 20 francia óra. A tanulók 3 csoportra osztva (max. 12 fő) tanulják a francia nyelvet. Mindenki nulláról indul, előzetes nyelvi ismeretek nem szükségesek.
Mitől kéttannyelvű ez a képzés?
Öt tantárgy esetében: történelem, biológia, földrajz, matematika és francia civilizáció a tanítás nyelve a francia. Több francia anyanyelvű tanár is szavatolja a képzés kimagasló színvonalát.
Ez a tagozat nem csak a nyelvtanulásról szól. Országszerte rengeteg, a frankofón kultúrához kapcsolódó tanórán kívüli program várja diákjainkat. Az egyik legnépszerűbb rendezvényt, az országos francia nyelvű karaoke versenyt a mi iskolánk szervezi. Kiemelt partnereink közé tartozik a budapesti Francia Intézet és a frankofón nagykövetségek. 2016. július 30-án a Francia Külügyminisztérium kitüntetését kaptuk meg a magas szintű nyelvoktatásért és a frankofón kultúra terjesztésért.
Mi a képzés célja?
C típusú felsőfokú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű érettségit szerezhet minden diákunk, aki francia nyelvből emelt szintű jeles, illetve még két, francia nyelven tanult tantárgyból középszintű érettségit tesz. A tanulóink többsége a felsőoktatásban folytatja tanulmányait Magyarországon vagy külföldön.
Hogyan lehet bekerülni?
1. Központi felvételi vizsgán kell részt venni (magyar nyelv és irodalom, matematika). Az itt elért pontszámokat 50%-ban vesszük figyelembe.
2. Felvételi elbeszélgetést tartunk (kommunikációs készség magyar nyelven) a pontok 25%-ért.
3. Az általános iskolai magyar, matematika, történelem, idegen nyelv jegyeket 25%-ban vesszük figyelembe a rangsor kialakításánál.
A központi felvételi legalább 80 pontot elérő tanulót automatikusan felvesszük.


Angol-német zászló egybemosva4140 kód:  emelt angol és német nyelvi 4 évfolyamos gimnázium

Osztályainkban a tanulók bontott csoportokban tanulják az angol és a német nyelvet. ( Angolt: 5-5-5-5, németet 3-3-4-4 órában). Így akár az angol nyelv, akár a német nyelv volt az általános iskolában tanult idegen nyelv, lehetősége van azt folytatni, megerősíteni. A heti 2-2 óra fakultáció az utolsó két évben pedig nagyban hozzájárulhat az emelt szintű érettségi, ill. a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.
Azon tanulók számára is ajánljuk a képzést, akik még bizonytalanok pályaválasztásukat illetően, hiszen a biztos nyelvtudásra szükségük lesz az élet minden területén.

Nyelvi csoportjaink által használt tankönyvek:
 Angol nyelv: English File
 Német nyelv: KON-TAKT
Célunk, hogy az első nyelvből sikeres emelt szintű érettségi vizsgával szerezzék meg tanulóink a középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgát. A második idegen nyelvből pedig, középszinten sikeresen leérettségizzenek, vagy akár nyelvvizsgát szerezzenek. Tagozatunkon minden évben részt vehetnek tanulóink angliai, ill. ausztriai tanulmányi kirándulásokon.
Hogyan kerülhetsz be a nyelvi osztályunkba?
Felvételi pontok számítása:
 Központi felvételi 50%
 Szóbeli angol vagy német nyelvből 25%
 Általános iskolai jegyek 25 % (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv)
A központi felvételin legalább 80 pontot elérő tanulót automatikusan felvesszük!
Angol-Német nyelvi munkaközösség