1. Pályamegerősítő foglalkozást kínálunk saját 9-10. évfolyamos szakképzésben tanulóinknak, illetve fakultációválasztást segítő programunk van 10. évfolyamos gimnazistáinknak, technikusainknak.

Itt az önismeret bővítése, valamint önmagam és a pálya megfeleltetése a cél egyrészt, másrészt a továbbtanulás és az aktuális felvételi rendszer megismertetése. Időtartama mindkettőnek 2×2 óra, általában az osztályfőnökök igénylik.

  • Karriertanácsadás végzős diákoknak – nappalis és esti tagozaton tanulóknak egyaránt

A program segít a diákoknak:

– megfogalmazni a továbbtanulási és az elhelyezkedési irányaikat

– célirányosan és tudatosan közvetíteni az elképzeléseiket mind írásban, mind szóban

– meghatározni a piacosítható erősségeiket

– megfelelő gyakorlati helyet találni

– aktuális munkaerőpiaci ismereteket szerezni

– a virtualitás és a realitás közötti átmenetet megtalálni, ugyanígy az oktatás és a munkavállalás közötti átmenetet meglépni

– megérteni a munkaerőpiacon is megtapasztalható generációs különbségeket

– a XXI. századi „hagyományos” álláskeresési módszereket, eszközöket használni

A program időtartama: 2 napos / 10 órás, lehetőség van egyben vagy több – 3, 4, vagy 5 – alkalomra bontva megtartani

Ideális létszám: 6-12 fő

Helyszín: az igénylő iskola

Tematika:

– bemutatkozás, ismerkedés, célok, elvárások megfogalmazása

– egyéni karrierelképzelések körvonalazása, önismeret bővítés

– közösségi média – LinkedIn, Insta, Fb – használata álláskeresésre, toborzással, kiválasztással foglalkozó portálokra regisztrálás

– egyéni értékrend és a munkáltatói brand összeillesztése

– kreatív önéletrajz írás, motivációs levél alkalmazhatósága

– non-verbális kommunikáció fontosságának megtapasztalása az interjúra való felkészülésben

– interjús helyzet megtapasztalása visszacsatolással, megerősítés videoelemzéssel

+ bónusz lehetőséget kínálunk vállalkozó szellemű, vállalkozói létre készülőknek az interjúztató szerepkör kipróbálására

  1. Pályaorientációs tanácsadás érettségizőknek

Egymást követő három osztályfőnöki óra keretében beszélgetünk a továbbtanulásról, az ehhez kapcsolódó önismeretről, szakirányokról és szakmákról, felsőfokú felvételi rendszerről, és egyéb, nem felsőoktatási tanulási lehetőségekről.