Szakképzést előkészítő évfolyam:

5070 Orientációs program: 1 éves képzés Alapkompetencia és személyiségfejlesztés

Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak pedagógiáján, az egyéni és csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpálya-tanácsadáson át újítja meg a képzésünket.
A szakképzést előkészítő évfolyamra történő beiskolázáskor nem kell részt venni a hagyományos központi felvételi eljárásban. Személyes találkozó alkalmával tájékozódunk a tanulók készségeiről, alapkompetenciáik fejlettségéről, szakmai terveikről, és egyéni megbeszélés alapján kerülnek felvételre a tanulók. A képzés során több szakmával megismertetjük a diákokat, hogy későbbi szakmaválasztásuk megalapozottabbá váljon. Az orientációs évben nincs hagyományos, tantárgyi jegyekkel történő értékelés, az alapkompetenciák és a személyiség fejlesztése egyénre szabott.
Az orientációs évet követően a tanulók a középfokú oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak.

Print Friendly, PDF & Email